Cel nie uświęca środków

Zastanówmy się, czy stwierdzenie „cel uświęca środki”, jest prawem zgodnym z prawem uniwersalnym, zwanym inaczej dharmą? A może jest tylko wymysłem, który często zacytowany nabrał wydźwięku prawdy? Terroryści na przykład twierdzą, że muszą używać przemocy na niewinnych osobach. Ich zdaniem jest to konieczne i robią to dla wyższego religijnego celu. Dowiedz się więcej…