Cel nie uświęca środków

Zastanówmy się, czy stwierdzenie „cel uświęca środki”, jest prawem zgodnym z prawem uniwersalnym, zwanym inaczej dharmą? A może jest tylko wymysłem, który często zacytowany nabrał wydźwięku prawdy? Terroryści na przykład twierdzą, że muszą używać przemocy na niewinnych osobach. Ich zdaniem jest to konieczne i robią to dla wyższego religijnego celu. Dowiedz się więcej…

Jak strawić traumę?

Tematyka psychosomatycznej genezy naszych chorób i napotykanych przez nas wydarzeń zaczyna się dopiero nieśmiało przebijać do świata zachodniego. Uchwycenie korelacji zachodzących pomiędzy chorobami ciała fizycznego a naszymi emocjami stało się niezwykłym odkryciem dla niektórych, otwartych na wiedzę lekarzy wyszkolonych na klasycznym modelu medycyny badającej tylko strukturę chemiczno fizyczną ciała bez Dowiedz się więcej…

Idź w stronę światła!

Zwykle ludziom kojarzy się rozwój duchowy z opowiadaniem o czakrach, medytacji, energii duchowej. Ale o jakiej energii właściwie mówimy?  Jesteśmy w świecie materialnym i choćbyśmy nie wiem jakimi subtelnymi energiami nie operowali to tutaj zawsze używamy materii. O duchowej energii możemy pomówić dopiero wtedy, gdy zaczniemy działać bez pragnienia materialnych Dowiedz się więcej…