Uncategorized

Czy mamy wybór?

Czy naprawdę wierzysz, że masz dostęp do innych wariantów rzeczywistości? Czy wierzysz, że masz wolną wolę i wybór? Jasne – pomyślisz – gdybyśmy to my mieli wybór, to już wszyscy wybraliby same najlepsze dla nich opcje. Czyli wszyscy byliby bogaci, szczęśliwi i spełnieni. No i tu cię zaskoczę – w Czytaj więcej…